Desenbarku gehiago; Errota elikatu eta Bidaiarien Txokoa hazteko

Oraindaino desenbarkuak deitzen aritu gara lan honi; liburu eta aldizkariak Errotara sartzeari. Baina errotak berez eta euskara jatorrean, elikatu egiten omen dira. Urak elikatzen ditu edota alez edo bestelako materiaz elikatzen omen dira.

Diogun, bietatik duela pixkat gure errotako lanak. Kaja karraioa lan astuna da, liburuak prestatu eta apaletan jartzea berriz mimoduna. Edonoloa ere, gustoa ematen du, Errotaren txokoetara moldatutako apalak elikatuaz goazen bezala Antxon Bandres Bidaiarien Txokoa betetzen ikusteak.

Argazkietan Letxukaleko materialaren azken desenbarkuetako bat. Baldak eliktau eta ordenean jartzen bada lana.

Ordena jartzen desenbarku artean

Apalategia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s